Seven Samurai (Shichinin no samurai) Akira Kurosawa, 1954

No hay comentarios :

Related Posts with Thumbnails
>