Yamaguchi-gumi gaiden: Kyushu shinko-sakusen (Kosaku Yamashita, 1974)


aka: "Tattooed Hit Man"

No hay comentarios :

Related Posts with Thumbnails
>